Akram Zaatari
The Body Of Film, 2017
14 Pigment inkjet prints on backlit UV cloth
100 x 150 x 10 cm each
Akram Zaatari
The Body Of Film, 2017
14 Pigment inkjet prints on backlit UV cloth
100 x 150 x 10 cm each